Exhibition of Omni Candid 12 Digital Munsterbilzen FIAP Salon (2014_318), Belgium 2014 - Photographic Society of America Gold Medal
ystawa Salonu FIAP (2014_318) Omni Candid 12 Digital Munsterbilzen, Belgia 2014 - Złoty Medal Amerykańskiego Towarzystwa Fotograficznego

Exhibition of 12-th Festival International de la Gacilly FIAP Salon (2015_114), France 2015 - Honorable Jury Mention
Wystawa Salonu FIAP (2015_114) 12-tego Międzynarodowego Festiwalu de la Gacilly, Francja 2015 - Wyróżnienie Jury

Exhibition of "Nature in Lens" contest during Poznan Photography Days, Poland 2014
Wystawa pokonkursowa "Przyroda w obiektywie" podczas Poznańskich
Dni Fotografii, Polska 2014

Exhibition of Open Photographic Championship 2014 in MOK Olsztyn - Golden Lens award in Architecture section
Wystawa pokonkursowa Otwartych Mistrzostw Fotograficznych 2014 w MOK Olsztyn - Złote Szkło w kategorii Architektura

Exhibition of Open Photographic Championship 2014 in MOK Olsztyn - Golden Lens award in Architecture section
Wystawa pokonkursowa Otwartych Mistrzostw Fotograficznych 2014 w MOK Olsztyn - Złote Szkło w kategorii Architektu
ra
Exhibition of Open Photographic Championship 2012 in MOK Olsztyn
Wystawa pokonkursowa Otwartych Mistrzostw Fotograficznych 2012 w MOK Olsztyn

Exhibition of Open Photographic Championship 2012 in MOK Olsztyn
Wystawa pokonkursowa Otwartych Mistrzostw Fotograficznych 2012 w MOK Olszty
n

Exhibition of Open Photographic Championship 2012 in MOK Olsztyn
Wystawa pokonkursowa Otwartych Mistrzostw Fotograficznych 2012 w MOK Olsztyn

Exhibition of Open Photographic Championship 2010 in MOK Olsztyn
Wystawa pokonkursowa Otwartych Mistrzostw Fotograficznych 2010 w MOK Olsztyn

"Olsztyn Urban Space" exhibition organized by BLUR Photography Association of Warmia and Mazury during the "Week of Architecture" in Olsztyn
Wystawa "Olsztyńska Przestrzeń Miejska" zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR w ramach "Tygodnia Architektury" w Olsztynie
"Olsztyn Urban Space" exhibition organized by BLUR Photography Association of Warmia and Mazury during the "Week of Architecture" in Olsztyn
Wystawa "Olsztyńska Przestrzeń Miejska" zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR w ramach "Tygodnia Architektury" w Olsztynie
"Olsztyn Urban Space" exhibition organized by BLUR Photography Association of Warmia and Mazury during the "Week of Architecture" in Olsztyn
Wystawa "Olsztyńska Przestrzeń Miejska" zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR w ramach "Tygodnia Architektury" w Olsztynie

"Neighbourhood of Olsztyn" exhibition curated by: Piotr Wyrzykowski for BLUR Photography Association of Warmia and Mazury
Wystawa "Sąsiedztwo Olsztyna", kuratela: Piotr Wyrzykowski dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR

"Neighbourhood of Olsztyn" exhibition curated by: Piotr Wyrzykowski for BLUR Photography Association of Warmia and Mazury
Wystawa "Sąsiedztwo Olsztyna", kuratela: Piotr Wyrzykowski dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR

"Neighbourhood of Olsztyn" exhibition curated by: Piotr Wyrzykowski for BLUR Photography Association of Warmia and Mazury
Wystawa "Sąsiedztwo Olsztyna", kuratela: Piotr Wyrzykowski dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR

"Ethnographic Park in Olsztynek" exhibition curated by: Piotr Wyrzykowski for BLUR Photography Association of Warmia and Mazury
Wystawa "Skansen w Olsztynku", kuratela: Piotr Wyrzykowski dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR

"Ethnographic Park in Olsztynek" exhibition curated by: Piotr Wyrzykowski for BLUR Photography Association of Warmia and Mazury
Wystawa "Skansen w Olsztynku", kuratela: Piotr Wyrzykowski dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR

"Springs of Łyna river" exhibition curated by: Piotr Wyrzykowski for BLUR Photography Association of Warmia and Mazury and "AŁNA" Centre of Personal Growth in Łyna
Wystawa "Źródła rzeki Łyny", kuratela: Piotr Wyrzykowski dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLURŁyńskiego Centrum Rozwoju "AŁNA"

"Springs of Łyna river" exhibition curated by: Piotr Wyrzykowski for BLUR Photography Association of Warmia and Mazury and "AŁNA" Centre of Personal Growth in Łyna
Wystawa "Źródła rzeki Łyny", kuratela: Piotr Wyrzykowski dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLURŁyńskiego Centrum Rozwoju "AŁNA"

Exhibition of "obiektywni.pl" collective, Olsztyn 2012
Wystawa grupowa kolektywu "obiektywni.pl", Olsztyn 2012

Exhibition of "obiektywni.pl" collective, Olsztyn 2012
Wystawa grupowa kolektywu "obiektywni.pl", Olsztyn 2012

Exhibition of "obiektywni.pl" collective, Olsztyn 2012
Wystawa grupowa kolektywu "obiektywni.pl", Olsztyn 2012

Exhibition of "obiektywni.pl" collective, Olsztyn 2012
Wystawa grupowa kolektywu "obiektywni.pl", Olsztyn 2012

You may also like

Yin Yang
2015
Prints / Wydruki
2015
Publications / Publikacje
2015
Conceptions / Koncepcje
2015
Flower power
2016
Glasshouse impressions
2016
Warmia
2015
Nightscape / Krajobraz nocny
2015
Function & form / Funkcja i forma
2015
Panteon
2015
Back to Top