Landscape in color / Krajobraz w kolorze

Landscape of Warmia / Krajobraz Warmii

Fotografie krajobrazu Warmii to inspirowane malarstwem, przykładające dużą wagę do jakości światła i precyzyjnej kompozycji obrazy krainy, w której człowiek od zawsze musiał kohabitować z naturą, uwarunkowaniami terenu i klimatu. Ślady ludzkiej działalności są coraz bardziej widoczne w ostatnich latach, nikną warmińskie aleje drzew, ukwiecone pola zamieniają się w rolniczą monokulturę, a lasy w produkcję drewna. Tych blizn w naturze jest coraz więcej, dawniej człowiek znajdował przestrzeń dla siebie w najkorzystniej ukształtowanych dla siebie miejscach. Dziś technologia pozwala zawłaszczać tereny nawet trudno dostępne, jeżeli tylko są potrzebne. Nikną dawne ekosystemy i siedliska zwierząt i roślin. Mimo wszystko teren dzisiejszej Warmii to niewielki obszar o bardzo bogatej, gęsto upakowanej formie, to mozaika pól, lasów, jezior i rzek, piękny, polodowcowy przekładaniec, miejsce gdzie twórczy fotograf krajobrazu może znaleźć nieskończoną ilość inspiracji.

You may also like

Ulalume
2015
Glasshouse impressions
2016
Landscape in mono / Krajobraz w mono
2016
Awards / Nagrody
2015
Cutoff / Ścieżki
2016
Forest / Las
2015
Prints / Wydruki
2015
Nightscape / Krajobraz nocny
2015
Function & form / Funkcja i forma
2015
Publications / Publikacje
2015
Back to Top