Warmia

Scrapbook of my homeland Warmia region / Pamiętnik z mojego rodzinnego regionu Warmiii

Nathan Wirth, one of my lecturers of aesthetics, on his blog named "Slices of silence. Conversations about photography" published my essay on the Warmia series. You can find it here, please take a look on other features too, it's one of the greatest place in web to find photography and words: http://nlwirth.com/blog/warmia-in-black-and-white-tiles
Nathan Wirth, jeden z moich wykładowców estetyki, na swoim blogu "Kromki ciszy. Konwersacje o fotografii" opublikował mój esej dotyczący cyklu Warmii. W języku polskim możecie go znaleźć tutaj, proszę zwróćcie uwagę również na inne teksty, to jedno z najlepszych miejsc w sieci gdzie można znaleźć fotografię i słowa: http://nlwirth.com/blog/warmia-in-black-and-white-tiles

You may also like

Function & form / Funkcja i forma
2015
Yin Yang
2015
Landscape in mono / Krajobraz w mono
2016
Awards / Nagrody
2015
Birds / Ptaki
2016
Flower power
2016
Cutoff / Ścieżki
2016
Publications / Publikacje
2015
Panteon
2015
Glasshouse impressions
2016
Back to Top