Warmia

Scrapbook of my homeland Warmia region / Pamiętnik z mojego rodzinnego regionu Warmiii

Nathan Wirth, one of my lecturers of aesthetics, on his blog named "Slices of silence. Conversations about photography" published my essay on the Warmia series. You can find it here, please take a look on other features too, it's one of the greatest place in web to find photography and words: http://nlwirth.com/blog/warmia-in-black-and-white-tiles
Nathan Wirth, jeden z moich wykładowców estetyki, na swoim blogu "Kromki ciszy. Konwersacje o fotografii" opublikował mój esej dotyczący cyklu Warmii. W języku polskim możecie go znaleźć tutaj, proszę zwróćcie uwagę również na inne teksty, to jedno z najlepszych miejsc w sieci gdzie można znaleźć fotografię i słowa: http://nlwirth.com/blog/warmia-in-black-and-white-tiles

You may also like

Landscape in color / Krajobraz w kolorze
2015
Panteon
2015
Landscape in mono / Krajobraz w mono
2016
Ulalume
2015
Birds / Ptaki
2016
Prints / Wydruki
2015
Yin Yang
2015
Publications / Publikacje
2015
Forest / Las
2015
Nightscape / Krajobraz nocny
2015
Back to Top