Yin Yang

Studies on complementary forces of darkness and light / Studium uzupełniających się sił ciemności i światła

Commonly known Yin-Yang conception is directly meant as "lightened place, sunlight vs shaded place, darkened". Series presents mutual effect of yin and yang, as seen on final photography in a bit different form than circular formed symbol. These are its opposites, but every part contains a root of another. Simultaneously they absorb each other, transform, transist from light to dark. It shows the whole yin and yang pallete, interdependent and coexisting. There's no shade without light.

The series comprises of architectural details found in the Virgin Mary Sancturarium in Krosno, Poland, a place with no conservator's care, but still beautiful and alive. Located in the middle of nowwhere it is a place of silence and intentness, ideal to look for such intimate chiaroscuro images.
Powszechnie znana koncepcja Yin-Yang dosłownie rozumiana jest jako "nasłonecznione miejsce, światło słoneczne vs zacienione miejsce, zaciemnienie". Seria przedstawia, w nieco innej od kołowego symbolu formie, wzajemne oddziaływanie yin i yang. Są one swoimi przeciwieństwami, ale nie całkowitymi, każde z nich zawiera pierwiastek drugiego. Jednocześnie wchłaniają się, przekształcają, przechodzą z jasności w czerń. Ukazuje całą paletę yin i yang, od siebie współzależne i współistniejące. Nie ma cienia bez światła.

Seria składa się z detali architektury odnalezionych w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie k. Ornety, miejscu bez opieki konserwatorskiej, lecz wciąż pięknym i żywym. Zlokalizowane na kompletnym odludziu, jest to miejsce ciszy i skupienia, idealne do poszukiwania takich intymnych obrazów światłocienia.

You may also like

Warmia
2015
Wedding portfolio / Portfolio ślubne
2015
Prints / Wydruki
2015
Olsztyn
2015
Ulalume
2015
Cutoff / Ścieżki
2016
Awards / Nagrody
2015
Panteon
2015
Landscape in mono / Krajobraz w mono
2016
Forest / Las
2015
Back to Top