Salony FIAP

FIAP czyli Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej powstała w 1950 roku. Od tego czasu zrzesza organizacje fotograficzne z kilkudziesięciu krajów członkowskich. W Polsce reprezentowana jest przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, który jest Członkiem Operacyjnym FIAP. Warto wspomnieć, że stowarzyszenie jest jedynym związkiem fotograficznym reprezentowanym przez UNESCO.

Federacja nadaje dystynkcje artystyczne, o które starać mogą się zarówno zawodowi fotograficy jak i amatorzy. Pierwszym, najniższym oznaczeniem jest tytuł Artiste FIAP (AFIAP), a żeby móc ubiegać się o jego nadanie, należy brać czynny udział w organizowanych pod patronatem Federacji salonach fotograficznych. Wymagania są jasno sprecyzowane, w telegraficznym skrócie dla dystynkcji artystycznej FIAP (dla mocno zainteresowanych szczegóły w FIAP Book-u) polegają na zdobyciu akceptacji Jury (łącznie):

  • minimum 40 akceptacji łącznie, których zdobędzie minimum 15 różnych fotografii
  • wśród nich minimum 5 prac o łącznej liczbie akceptacji przekraczającej 3, z różnych salonów
  • minimum 15 salonów, w których kandydat brał udział
  • minimum 8 różnych krajów, w których zgłaszane były fotografie
  • i na koniec – co najmniej 4 fotografie z powyższych powinny zdobyć akceptacje w salonach drukowanych, czyli takich, w których prace były zgłaszane (wysyłane) i oceniane przez Jury w formie papierowych wydruków.

Jak widać, a to tylko wyciąg i skrót wszystkich wymagań, zdobycie tytułu Artysty FIAP jest dość długim procesem wymagającym cierpliwości i pracy, a także odrobiny zaangażowania finansowego. Dla mnie osobiście, jako dojrzewającego fotografa, możliwość ubiegania się o członkostwo i dystynkcję najważniejszej Federacji sztuki fotograficznej jest przygodą i wyzwaniem samym w sobie. Możliwość udziału w międzynarodowych salonach i wystawach jest okazją i nagrodą sama w sobie, a zdobyte akceptacje i medale, a na koniec dystynkcja Artysty, ogromnym wyróżnieniem.

Poniżej prace które zdobywały akceptacje na salonach pod patronatem FIAP: